Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
TuríkHľadať
 
 

Aktuality

Oznamy

Zákazka s nízkou hodnotou - verejné obstarávanie na projekt Rekonštrukcia kultúrneho domu Vytlačiť
 


 
 

Záverečný účet za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadovVytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb 2018Vytlačiť
 

Výsledky komunálnych volieb v obci Turík konaných 10. novembra 2018.

Starosta obce: Vladimír Hatiar 86 hlasov, Mgr. Stanislav Krakovský 64 hlasov

 

Poslanci OZ: 1. Ružena Kovačiková 86, 2. Mgr. Milan Frič 74, 3. Mgr. Ľubomír Karas 71, 4. Ing. Leonard Huňa 60, 5. Viktor Murín 59

Ďalšie poradie: 6. Rastislav Hamza 57, 7. Pavol Šurin 57, 8. Ľubica Hýllová 56, 9. Jozef Hasálik 50, 10. František Garaj 35 

 

  


 
 

Obec Turík dostala dotáciu na rekonštrukciu cesty do KratínVytlačiť
 

Obec Turík sa stala úspešnou žiadateľkou o dotáciu z eurofondov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na stavbu Rekonštrukcia cesty v obci Turík - Miestnej komunikácie do Kratín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry so sídlom v Bratislave, ktorú obec obdržala 2. februára 2018. Rozhodnutím jej bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 52 078,57 EUR. Za tieto peniaze bude v roku 2018 zrekonštruovaná a vyasfaltovaná cesta miestna cesta do Kratín podľa schválenej projektovej dokumentácie a príslušného stavebného povolenia.

Názov projektu  Rekonštrukcia cesty v obci Turík

Hlavný cieľ projektu:     

Prioritným cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy.
Prostredníctvom  rekonštrukcie cesty v obci Turík sa posilní vybavenosť územia. 
Obnova miestnej komunikácie bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce Turík.


 
 

Rekonštrukcia cesty v obci TuríkVytlačiť
 


 
 

Obec získala protipovodňový vozíkVytlačiť
 

V utorok 7.augusta 2018 obec v zastúpení starostom Mgr. Stanislavom Krakovským podpísala Zmluvu o prenájme kompletne vybaveného protipovodňového vozíka, o ktorý obec požiadala v roku 2017. Vozík prenajíma Ministerstvo vnútra SR obci na dobu 5 rokov, k jeho odovzdaniu dôjde v najbližších týždňoch v Žiline  z rúk ministerky vnútra alebo prezidenta hasičského zboru SR v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ. Slúžiť bude pri mimoriadnych situáciách akými sú napríklad čoraz viac sa vyskytujúce povodne. Súčasťou vozíka je napr. plávajúce čerpadlo, elektrocentrála, protipovodňové bariéry a pod.


 
 

Obec získala z MF SR na rekonštrukciu toaliet dotáciu 4 700 eur.Vytlačiť
 

Na jar tohto roku sme požiadali MF SR o dotáciu na Rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorá obsahovala komplexnú rekonštrukciu toaliet a výmenu ostávajúcich starých okien na kultúrnom dome. Žiadali sme o dotáciu vo výške 15 000 eur, nakoniec nám MF SR zaslalo grant vo výške 4 700 eur. Za tieto peniaze zrekonštruujeme prípojku vody do kultúrneho domu a urobíme úplne nové WC na prízemí. Jednou ranou tak vyriešime aj havarijnú situáciu, ktorá vznikla na prípojke vody do kultúrneho domu koncom júla. 


 
 

Stlač odpad, ušetríš!Vytlačiť
 


 
 

Žiadosť o dotáciu na komplexnú rekonštrukciu WC a výmenu okien a dveríVytlačiť
 

Ministerstvo financií ozámilo obci Turík, že prevzalo a spracovalo jej žiadosť zo dňa 
dňa 01.03.2018 na Rekonštrukciu kultúrneho domu Turík. Bude predmetom schvaľovacieho procesu na poskytnutie dotácie v súlade s Výnosom MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR a Výzvou na predkladanie žiadostí na príslušný rok. Žiadosť o dotáciu sa týkala výmeny zostávajúcich okien, vstupných dverí do budovy a do sály kultúrneho domu ako aj rekonštrukcie oboch sociálnych zariadení.


 
 

Podanie žiadosti o dotáciu na výmenu strechy a zateplenie kultúrneho domuVytlačiť
 

Obec Turík podala 23.11.2017 na Poľnohospodársku platobnú agentúru žiadosť o grant v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2014 - 2020. Jedná sa o stavbu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Turík (výmena strechy a zateplenie stavby, inštalácia solárneho ohrevu vody, rekonštrukcia elektrorozvodov). Obec požiadala o dotáciu vo výške 96 340 eur. 


 
 

Podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojniceVytlačiť
 

Obec podala žiadosť o dotáciu na stavbu – Hasičská zbrojnica v Turíku – stavebné úpravy

 

Obec Turík 31. augusta 2017 zaslala na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o poskytnutie dotácie na stavebné úpravy hasičskej zbrojnice . Stavebnými úpravami chce obec dosiahnuť zvýšenie ochrany verejných priestranstiev a budov pred požiarmi, zvýšenie akcieschopnosti DHZ Turík pri zásahoch ako aj pri preventívnej činnosti a možnosť plniť si povinnosti vyplývajúce zo zaradenia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR v kategórii B. Taktiež je potrebné dobe zodpovedajúce vybavenie miestností na schôdzovú a inak pre obec prospešnú činnosť.

Hasičská zbrojnica v obci Turík bola odovzdaná do užívania v roku 1974. Z tohto roku pochádzajú aj interiéri a zariadenie zbrojnice. Hasičská zbrojnica obsahuje garáž, zasadačku a tri menšie miestnosti slúžiace ako sklady. Vchodové dvere do garáže sú plechové, nezateplené. Rovnako nezateplená je celá zbrojnica, okná pôvodné drevené. Nie je vykurovaná a je bez sociálnych zariadení. Taktiež elektrorozvody pochádzajú z roku 1974. Cieľom účelu dotácie je vykonať stavebné úpravy hasičskej zbrojnice tak, aby boli tieto nedostatky odstránené. Výsledkom má byť zateplená a vykurovaná hasičská zbrojnica s novou elektroinštaláciou, novými interiérmi, zasadačkou, odpočinkovou miestnoťou, zbrojnica vybavená aj sanitárnym vybavením sociálnych zariadení.  

Podľa vypracovaného projektu by celkové náklady takýchto stavebných úprav dosiahli výšku 49 tisíc eur. Maximálny výška dotácie, o ktorú aj obec požiadala, je 30 tisíc eur. Zvyšok by musela obec v prípade úspešného posúdenia žiadosti financovať zo svojich zdrojov.


 
 

Obec Turík získala od VÚC Žilina dva grantyVytlačiť
 

V roku 2017 obec Turík žiadala od VÚC Žilina o poskytnutie dvoch dotácií na spolufinancovanie pre život v obci potrebných aktivít. V oboch prípadoch sa stala úspešnou žiadateľkou. Najskôr v jarných mesiacoch jej Žilinský samosprávny kraj prispel sumou 800 eur na zakúpenie zvukovej aparatúry pre realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti zameranej na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít. Zvuková aparatúra bude tiež využívaná pri rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach v obci. V auguste zase obec získala dotáciu 600 eur na Inštalovanie informačných tabúľ, ktorých účelom je lepšia informovanosť občanov ako aj návštevníkov obce. Stalo sa tak v rámci dotačného podprogramu verejný priestor a verejná infraštruktúra. Na oba projekty obec prispela aj zo svojho rozpočtu.


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka